beeld: unsplash.com


In 2020 jaar verzorgde Hans van der Ven een cursus Verdieping in de fotografie. In oktober dit jaar (2021) komt er een vervolgcursus hierop en start ook een cursus Fotografie algemeen.

In beide cursussen worden de cursisten aan de hand van opdrachten geprikkeld creatiever met fotografie om te gaan. Diverse thema’s komen aan bod, zoals portret, landschap, natuur, maar er is ook volop ruimte voor vrij werk. Basisbegrippen als compositie, lichtgebruik, gebruik diafragma, sluitertijd e.d. komen uiteraard ook aan de orde.

Aan de door de cursisten te gebruiken camera worden geen bijzondere eisen gesteld.

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur, eens per 3 à 4 weken. De groepsgrootte is ca 8 deelnemers. Beide cursussen zijn inmiddels volgeboekt. Indien er voldoende belangstelling mocht blijken te bestaan, dan zal gekeken worden of een derde groep kan worden gevormd.

De kosten voor deelname bedragen € 120

Over de docent

Hans van der Ven 2021

Hans van der Ven

fotograaf

Indien u belangstelling heeft voor deelname aan een eventueel te vormen derde groep of vragen heeft over de inhoud van de cursus, dan kunt u dat aan Hans van der Ven kenbaar maken door een mailtje te sturen naar hvanderven@home.nl


Zie ook

Kinderyoga

Kinderyoga

Voorstelling

Voorstelling